OŚWIADCZENIE BALCEROWICZ.COM

Dlaczego na infografikach będzie gwiazda?

Oto kilka słów wyjaśnienia:
Od pewnego czasu zauważyliśmy, że nasze infografiki są wykorzystywane do działalności politycznej, także przez grupy prawicowe/narodowe/nacjonalistyczne. Grupy te podejmują krytykę kapitalizmu, dzięki czemu próbują się przedstawić jako alternatywę wobec obecnego systemu.
Nie jest dla nas jasne, jakie alternatywne rozwiązania chcą zaproponować, ale wiemy że:
1) Kapitalizm jest systemem opartym na wyzysku: mniejszościowe grupy społeczne posiadające kapitał finansowy, kulturowy, społeczny (lub dostęp do niego) poprzez ekonomiczny przymus pracy czerpią korzyści z wyzysku pozostałych grup społecznych. Dzięki temu następuje kumulacja kapitału i nierówności społeczne się pogłębiają, zwiększając wykluczenie wyzyskiwanych.
2) Kapitalizm jest oparty na hierarchi społecznej ułożonej wg posiadanego majątku lub zasobów.
3) Kapitalizm swoją siłę opiera na podkreśleniu roli jednostki jako jedynego sprawcy, “kowala losu” całkowicie ignorując wartość, jaką jest wsparcie grupy oraz fakt, że jednostka nie zawsze ma możliwość “wykuwania” swojego losu – jako że czasem brak jej odpowiedniego kapitału lub zasobów.

Prawicowe/narodowe/nacjonalistyczne grupy proponują państwo oparte na wyzysku, hierarchii i posłuszeństwu wymuszonym terrorem. Państwo oparte na tych samych mechanizmach co kapitalizm. Na wyzysku jednych kosztem drugim, gdzie kryterium “potencjał rynkowy jednostki” zastąpić ma kryterium rasowe. Zamiast, a może i równolegle do podziału klasowego wg zasobów ekonomicznych wprowadzony miałby zostać podział wg miejsca urodzenia lub pochodzenia narodowościowego rodziców. A do tego wszystkiego terror, który pod przykrywką widocznych w mediach krawatów wprowadzają już teraz: podpalając ludziom domy, napadając ich na ulicach. Do przemocy ekonomicznej kapitalizmu dodają przemoc fizyczną. A wszystko to przy biernym zachowaniu przedstawicieli i przedstawicielek klasy średniej, którzy zasłaniając się hasłem “wolności słowa” oddają im pole w debacie publicznej. Ba! nawet ich do niej wciągają biorąc udział z nimi w spotkaniach, dyskusjach, panelach, jakby nie zdawali sobie sprawy z faktu, że dzięki temu ich rasistowskie poglądy stają się językiem debaty. I tak po cichu, krok po kroku, zamiast antysemitów mamy judeosceptyków albo islamofobów, których obsesja stała się antysemityzmem XXI wieku.

Ponieważ tworzenie serwisu balcerowicz.com to dla nas spory wysiłek organizacyjny i czasowy, chcemy oświadczyć, że absolutnie nie zgadzamy się na to, aby grupy narodowo-patriotyczno-nacjonalistyczne wykorzystywały nasza pracę w swojej agitacji politycznej. I aby im to utrudnić będziemy umieszczać na infografikach gwiazdę. Wiemy, że to tylko niewielki gest, w zasadzie symboliczny, ale w ten sposób mamy zamiar utrudnić im korzystanie z naszej pracy.