O NAS

Naszym podstawowym celem jest dostarczanie aktywistkom, aktywistom, dziennikarzom, dziennikarkom i wszystkim zainteresowanym informacji pozwalających na rzetelną i merytoryczną krytykę mechanizmów władzy. Prezentując wybrane dane, chcemy przekonać do krytyki zarówno hierarchicznego społeczeństwa, jak i systemu kapitalistycznego i demokracji w obecnym kształcie. Wiemy, że wszystkie negatywne zjawiska współczesnego świata, m.in. takie jak: wykluczenie i przemoc ekonomiczna, postępująca koncentracja kapitału i brak społecznej kontroli nad nim, oraz fasadowa demokracja, nie są przejściowe.

Jesteśmy świadomi, że dziennikarze i dziennikarki uzależnieni od popularności oraz zależni od reklamodawców i wyników finansowych swoich wydawnictw, niechętnie podejmują się krytyki rządzących oraz władzy kapitału. Wiemy też, że rządzący chodząc na pasku “niewidzialnej” ręki rynku, swoimi posunięciami zaspokajają roszczenia osób i instytucji go reprezentujących. Wszystko to, utwierdza nas w przekonaniu, że media już dawno przestały być „czwartą władzą”, a „nasi reprezentanci” nieustannie realizują interesy kapitału. Nie pozwolimy dłużej tego ukrywać.

Oświadczenie balcerowicz.com w sprawie wykorzystywania infografik przez grupy narodowo-patriotyczno-nacjonalistyczne