KALENDARZ 2019

Jak robotnicy walczą z kryzysem w Grecji?
Kiedy powstał ruch walki o prawa LBGTQ?
Czy sufrażystki podpaliły stajnie?
Jak górnicy z Polski wspierali zamykanie kopalnii w Wielkiej Brytanii?
Czy żołnierze protestowali przeciwko wojnie w Iraku?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w KALENDARZU 2019 – wydanym przez kolektyw balcerowicz.com
Kalendarz ścienny, cena 15 PLN

Kalendarze do kupienia:
Online:
Oficyna Bractwo Trojka

Warszawa
– Sklepy Kooperatywy Dobrze – Wilcza 29a i Andersa 27
Lokal Vegan Bistro – Krucza 23/31
Sklep Wielobranżowy Fundacji Bęc Zmiana – Mokotowska 65

Poznań
Zemsta – Fredry 5

Kraków
Spółdzielnia Ogniwo – Paulińska 28 LU